rozeznania rynku

Firma DEMPRO Sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Cel projektu:
Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów – branża – produkcja odzieży,  skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez DEMPRO Sp. z o.o. na rynkach docelowych.

Planowane efekty
W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów/usług oferowanych przez firmę DEMPRO Sp. z o.o. na rynkach docelowych: Singapuru i Chin.

Nr projektu: UG-PMT/3008/3N/2021-SIN

Całkowita wartość projektu: 180 000 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 180 000 PLN

Nr projektu: UG-PMT/3144/3N/2021-CHN

Całkowita wartość projektu: 180 000 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 180 000 PLN