Retur og klager

Sender inn en klage

Følg trinnene nedenfor for å klage:

  1. Retur / klageskjema Fyll ut retur- / klageskjemaet og legg det til pakken. Dokumentet skal inneholde følgende data: navn og etternavn, e-postadresse eller korrespondanseadresse, telefonnummer, angivelse av produktnummer og årsak til klagen, kjøpsdato og feilens forekomst.
  2. Sender produktet tilbake Når du sender inn en klage, må du sende produktet tilbake med alt tilbehøret og en kopi av kjøpsfakturaen.
  3. Forsendelse Det annonserte produktet skal sendes til følgende adresse: DEMPRO Sp. z o.o. – klage Ulikt 641 11-001 Dywity Polen

Merk følgende! Du kan også kontakte vårt kundeservicekontor, så henter vi det annonserte produktet fra deg.

Komme tilbake I samsvar med gjeldende lov har du 14 dager på å returnere varene. For å trekke deg fra kontrakten og returnere produktet du har kjøpt fra oss, fyll ut den nødvendige erklæringen og send den til vår adresse sammen med det returnerte produktet / produktene:

DEMPRO Sp. z o.o.- zwrot Różnowo 641 11-001 Dywity Polen

Til pakken med erklæringen og det returnerte produktet / produktene må du også inkludere alt tilbehør som er mottatt med dem og en kvittering eller faktura.

.